O NAMA

Slam studio je web projekat organizacije Poezin.

Ciljevi projekta su:

– mapiranje slam izvođača u Srbiji,
– produkcija radova o slam poeziji i slam sceni,
– organizacija slam radionica,
– organizacija slam prezentacija,
– povezivanje i saradnja slam izvođača iz regiona.

O slam izrazu:

„Slam je umetnički, poetski izraz koji se usmeno izvodi na slobodnoj, takozvanoj mikro – otvorenoj sceni u vidu takmičenja. Takmičar ne mora da poseduje poetsku biografiju; dovoljno je da želi da se izrazi. Ne postoje ograničenja kada je u pitanju tema ili poetski oblik ali se takmičenja razlikuju u odnosu na to da li je tekst ili izlaganje pripremljeno unapred ili se to čini na licu mesta. Izvođače ocenjuje petočlani žiri koji bira publika. Pravilo je da postoji vremensko ograničenje u izvođenju kao i odsustvo muzike kako bi slam poeta mogao da pokaže i ostale veštine koje se odnose na gest, mimiku i posturu. Pomenute veštine su inspirisane spoken word kulturom iz 60-ih godina prošlog veka ali i često preuzete iz savremene hip-hop kulture, bilo da su vezane za imitaciju spoljašnjeg ili proizvodnju telesnog zvuka. Publika određuje skalu po kojoj se ocenjuje jezik, ritam i govor tela i na kraju sveukupno izvođenje.“ (Ivana ĐorđevićSLAM KULTURA različitost znaka ili znak jednakosti)

Ako smo vas zainteresovali i želite da saznate više o slam poeziji, posetite našu PDF arhivu na sledećem linku:

http://www.slamstudio.org/pdf-arhiva/

Na ovom linku možete pogledati video arhivu Slam studija:

http://www.slamstudio.org/video-audio-arhiva/