PREGLED SLAM IZVOĐAČA


* Simonida Banjeglav (Aktivno nastupa na Poezinu.)
* Katarina Kovačević (Aktivno nastupa na Poezinu.)
* Radovan Božović (Aktivno nastupa na Poezinu.)
* Ivan Marinković (Aktivno nastupa na Poezinu.)
* Nikola Oravec (Aktivno nastupa na Poezinu.)
* Goran Živković (Aktivno nastupa na Poezinu.)
* Đorđe Đorđević (Aktivno nastupa na Poezinu)
* Milan Mijatović (Aktivno nastupa na Poezinu.)
* Siniša Stojanović (Aktivno nastupa na Poezinu.)
* Siniša Rudan (Aktivno nastupa na Poezinu.)
* Damir Nedić (Aktivno nastupa na Poezinu.)
* Aljoša Dražović (Nastupao na Poezinu.)
* Biljana Kosmogina (Nastupala na Poezinu.)
* Dragana Bečejski (Nastupala na Poezinu.)
* Dragana Nikolić (Nastupala na Poezinu.)
* Hanna Gadomski (Nastupala na Poezinu.)
* Simonida Dević (Nastupala na Poezinu.)
* Dragoslava Barzut (Nastupala na Poezinu.)
* Marija Obradović (Nastupala na Poezinu.)