PODRŽANI PROJEKTI


Projekat Festival POETSKI GRAD je realizovan 24. septembra, 2016. godine i 26. septembra, 2015. godine u prostoru Magacina u Beogradu, Kraljevića Marka 4. Projekat je bio podržan od strane Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Festival je bio takmičarskog karaktera i okupio je mlade autore i autorke iz Beograda kao i iz drugih većih gradova u Srbiji, koji pišu i izvode poeziju. Cilj projekta je bio uključivanje što većeg broja mladih ljudi iz Beograda u savremene kulturne tokove i u beogradska kulturna dešavanja. Ovaj projekat u kontinuitetu nastavlja započetu ideju iz 2014-te godine o beogradskom, autentičnom festivalu poezije.

* Ovde možete pogledati galeriju 1: LINK (galerija) – 2016. godina;
* Ovde možete pogledati galeriju 2: LINK (galerija) – 2016. godina;

* Ovde možete pogledati galeriju 1: LINK (galerija) – 2015. godina;
* Ovde možete pogledati galeriju 2: LINK (galerija) – 2015. godina;


Projekat Festival POEZIJA GRADA je realizovan 30. decembra, 2014. godine u klubu Peron u Beogradu. Projekat je bio podržan od strane Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Festival je bio takmičarskog karaktera i okupio je mlade autore i autorke iz Beograda kao i iz drugih većih gradova u Srbiji, koji pišu i izvode poeziju. Cilj projekta je bio uključivanje što većeg broja mladih ljudi iz Beograda u savremene kulturne tokove i u beogradska kulturna dešavanja.

* Ovde možete pogledati galeriju 1: LINK (galerija) – 2014. godina;
* Ovde možete pogledati galeriju 2: LINK (galerija) – 2014. godina;


Projekat RUKA I GLAS – kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom (dva puta je realizovan: 2014-te i 2016-te godine). Projekat je bio podržan od strane Ministarstva kulture Republike Srbije. Partnerska organizacija na projektu je bila UTLOSS – udruženje tumača za lica oštećenog sluha Srbije. Cilj projekta je bio inkluzija osoba sa oštećenjem sluha u kulturno-društvene tokove, odnosno rad na kulturnoj delatnosti osoba sa invaliditetom. Mladi sa oštećenim sluhom su koristili znakovni jezik i u saradnji s pesnicima su prenosili publici svoja iskustva, probleme i poetiku. Na taj način su prevaziđene barijere u komunikaciji, integracijom komplementarnih veština.

– Umetnička prezentacija RUKA I GLAS je održana 2016-te godine u kulturnom centru Magacin u Beogradu u Kraljevića Marka 4, a zatim je ponovljena u školi za decu sa oštećenjem sluha „Radivoj Popović“ u Zemunu;

– Umetnička prezentacija RUKA I GLAS je održana 2014-te godine, u Domu omladine Beograda, a zatim je ponovljena i na festivalu „Vreva“. O prezentaciji je snimljen dokumentarni film u produkciji udruženja građana „Čujemo vas“.

* Ovde možete pogledati galeriju: LINK (galerija) – 2016. godina;
* Ovde možete pogledati galeriju: LINK (galerija) – 2014. godina;


Projekat Festival poezije Kultura u protestu, održan je 1. i 2. novembra 2013. godine u Beogradu u alternativnom kulturnom centru Panik Rum Žica (Kraljevića Marka 5.). Festival poezije “Kultura u protestu”, održan je u okviru istoimene kampanje Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) kojom se skreće pažnja na važnost kulturne i umetničke produkcije civilnog društva. Rezultat je bio povećano interesovanje javnosti za probleme savremene kulturne scene.

* Ovde možete pogledati galeriju 1: LINK (galerija) – 2013. godina;
* Ovde možete pogledati galeriju 2: LINK (galerija) – 2013. godina;


Projekat Festival na temu diskriminacije, održan je u organizaciji Poezina 11. i 12. novembra, 2012. godine u klubu “ILEGALA” na Filozofskom fakultetu u Beogradu (bivša “Industrija” ispod knjižare Plato). Šampion Festivala, dobio je nagradu i mogućnost da nastupi kao beogradski i srpski šampion, na idućem evropskom slem festivalu poezije u Briselu. Festival je organizovao Poezin uz finansijsku podršku Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije, u okviru projekta podržanog od Švajcarskog programa za kulturu na Zapadnom Balkanu. Rezultat je bio veće interesovanje javnosti za ugrožene društvene grupe.

* Ovde možete pogledati galeriju 1: LINK (galerija) – 2012. godina;
* Ovde možete pogledati galeriju 2: LINK (galerija) – 2012. godina;