Arhive za tagove: European Championship of Poetry Slam

European Poetry Slam Championship 2020

Pesničko evropsko slem takmičenje 2020 (European Poetry Slam Championship 2020) održaće se u Italiji u Milanu od 19. do 21. marta 2020. godine. Na evropskom slemu, takmičiće se nacionalni šampioni koji su u svojim zemljama osvojili prvo mesto na nacionalnom pesničkom slem šampionatu. U organizaciji Poezina u saradnji sa klubom BLUZ I PIVO, u poslednjoj nedelji novembra meseca 2019. godine održan je Serbian Championship of Poetry Slam 2019 (Pesničko slem takmičenje Srbije 2019). Nakon tri kruga takmičenja, pobedila je pesnikinja Jovana Ilkić. Jovana će predstavljati Srbiju na European Poetry Slam Championship 2020.

 Više o samom European Poetry Slam Championship 2020, možete pročitati u nastavku teksta.

 Pravila takmičenja na EURO Slemu:

1. Sadržaj performansa / tekstovi pesama moraju biti originalno delo učesnika.

2. Svaki pesnik mora da ima pet svojih pesama – dve za polufinale i tri ako prođe u finale. Svaka pesma mora biti prevedena na engleski i biće puštena na bini radi (boljeg) razumevanja publike / žirija.

Ovih pet pesama, zajedno sa njihovim engleskim verzijama, moraju da se pošalju kao Word dokumenti (.doc  ili .docx / subject: engleske verzije) na mejl organizatora evropskog slem takmičenja

Rok: 30 dana od prijema mejla, koji potvrđuje da je zemlja izabrana, prema članu. 3 Vodiča za takmičenje.  EPSC  će obezbediti prevod na italijanski ovih 5 pesama, koje će biti prikazane na bini, zajedno sa prevodom na engleski.

3. Svaki pesnik ima 3 minuta + 10 sekundi na bini da izvede svoju pesmu. Štaviše, pesniku je dozvoljeno da, ako želi, predstavi svoje delo, ne duže od 30 sekundi, pre nego što započne odbrojavanje od 3 minuta. Naravno, pesnik takođe ima vremena da izađe na binu, podesi mikrofon i smiri se; čim pesnik počne da govori ili uspostavi vezu sa publikom, počeće odbrojavanje (uvod 30 sekundi ili tekst u trajanju od 3 minuta). Ako pesnik prekorači vreme, njegov ukupni rezultat biće umanjen: pola poena za svakih 10 sekundi prekoračenja oduzimaće se od konačnog rezultata. Na primer: ako je performans trajao između 3:11 i 3:20, 0,50 poena će se oduzeti od rezultata. Nakon 4 minuta voditelj programa ovlašćen da prekine performans i nastavi sa sledećim učesnikom.

4. Nisu dozvoljeni rekviziti, kostimi, instrumenti ili pozadinska muzika. Sredstva kao list papira, beležnica ili mobilni telefon, koji takmičar koristi za čitanje pesme, ne smatraju se rekvizitima. Isto tako ni odeća koju učesnik nosi kao ni sredstvo sa kog se tekst čita ne smeju imati glavnu ulogu u performansu.

5. Dozvoljeno je pevati tokom nastupa. Takođe dozvoljeni su načini prenošenja poezije: beatboxing, repovanje i tradicionalni načini pevanja.

6. Zabranjeno je ponavljati tekstove koji su već bili izvođeni na ranijim Evropskim slem šampionatima. Tekstovi koji su bili izvođeni, ali ne u takmičarskom delu, na ranijim šampionatima, predstavljaju izuzetak u odnosu na ovo pravili.

7. Svako ponašanje koje nije u skladu i / ili krši ova pravila može dovesti do diskvalifikacije. Odluku će doneti glavni organizator Evropskog šampionata u slem poeziji u Milanu, zajedno sa domaćinom manifestacije.

8. Jedna od pesama svakog učesnika može se naći u zborniku takmičenja.

Vodič za takmičenje:

 1. Državni prvaci u Slem poeziji 2018/2019 na području EU mogu učestvovati na Evropskom prvenstvu u slem poeziji, (u daljem tekstu, „EPSC“), koje će se održati u Milanu, u martu 2020. Nacionalne slem poetske scene mogu odgovarati određenoj zemlji i / ili uključivati teritorije i učesnike iz više zemalja, sve dok se ove teritorije / učesnici takmiče u istom šampionatu.

2. Svaka nacionalna scena prijavljuje se na takmičenje na sledeći način. Na dan objavljivanja ovih Pravila svaka nacionalna scena će dobiti imejl koji sadrži: a) Pravila i b) vremenski okvir za prijavu na EPSC. Navedena prijava vrši se putem imejla. Predstavnik nacionalne scene koji može izvršiti prijavu može biti i državni prvak.

3. Prve 24 nacionalne scene koji se prvi prijave na EPSC biće učesnici šampionata. Na kraju perioda za prijavu svaka odabrana nacionalna slem scena obaveštava se putem imejla. U slučaju da se prijavi  više od 24 nacionalne scene, organizatori takmičenja razmotriće mogućnost prijavljivanja 28 učesnika.

4. Prijavom na EPSC podrazumeva se i daje saglasnost da, ako broj nacionalnih scena koji se odluče da se prijave EPSC bude neparan ili ako nacionalna scena ne bude mogla da pošalje svog nacionalnog šampiona, moguće je da bude nejednak broj učesnika u polufinalima.

5. Ako državni prvak neke izabrane scene iz bilo kog razloga odluči da ne želi da učestvuje, njegovo mesto biće ponuđeno pesniku koji je osvojio drugo mesto na Državnom prvenstvu. Ako drugi pesnik odluči da neće i / ili ne može da učestvuje, biće nominovano treće mesto – nastavljajući prema petom mestu. Ako „prvih pet nacionalnih finalista“ iz bilo kog razloga odluče da neće i / ili ne mogu da učestvuju, njihova država u celini neće biti zastupljena na ovom šampionatu. Ako nijedan pesnik do 5. mesta ne može da učestvuje, zemlja više neće biti predstavljena na takmičenju.

6. Evropski šampionat u slem poeziji za 2020. godinu sastoji se od 4 polufinala i finala. Sastav svakog polufinala odlučuje se žrebom. Izvlačenje žrebom obaviće se najmanje dva meseca pre prvenstva i biće dokumentovano filmom i deljeno na društvenim medijima kako bi se osigurala njegova pravičost. Cilj ovog žreba je samo da odluči koji će pesnici učestvovati u kojem polufinalu: redosled kojim će pesnici nastupati u polufinalu biće izvučen u drugom žrebu, koji će se održati najmanje jedan sat pre (polu) finala – kao na običnim večerima slem poezije. Svaki događaj će se moći da se prati onlajn.

7. Pre svakog kruga voditelj programa objašnjava pravila i pesnik koji ne učestvuje u takmičarskom delu otvara takmičenje.

8. The Bout-Management bira žiri iz publike i daje im kratka obaveštenja o tome na koje aspekte treba da razmisle kada daju bodove kako bi takmičenje bilo što poštenije i ocenili i tekst pesme i izvođenje. U svakom polufinalu je 5 članova žirija koji će ocenjivati performanse odmah posle nastupa, dodeljujući bodove između 1,0 (loše) – 10,0 (odlično). Najviši i najniži rezultat biće poništeni, dok će se ostali zbrajati. Na kraju svakog polufinala, zbir oba izvedena teksta biće zbrojen da bi se dobio konačan rezultat.Na primer: ako pesnik dobije bodove 6,7 / 7,8 / 8,3 / 8,9 / 9,5 od žirija, najniži (6,7) i najviši (9,5) se poništavaju pa je  njegov / njen rezultat u prvom kolu polufinala  25. Pretpostavimo da će u drugom kolu polufinala dobiti 24,3, njegov konačni rezultat u polufinalu biće 49,3 poena.

Bodovi osvojeni u polufinalu ne prenose se u finale.

9. U svakom polufinalu takmiči se 6 pesnika, izvodeći dve svoje pesme. Najboljih dvoje onih sa najvišim rezultatom) kvalifikuju se za finale završnog dana takmičenja. Dva polufinala biće održana 1. dana (u četvrtak 19. marta, oba uveče), a ostala dva polufinala biće održana 2. dana (20. marta, oba uveče). Finale će se održati 3. dana (21.marta) u 21.00. Van takmičarske konkurencije biće organizovano čitanje u kome će svaki pesnik koji se takmičio u polufinalu, ali se nije plasirao u finale, moći da izvede jednu pesmu. Planiran je susret evropskih slem scena, uz još nekoliko sporednih događaja, kao što je verovatno, open mic za gostujuće pesnike koji ne učestvuju u takmičenju.

U finalu se takmiči 8 pesnika. koji nastupaju u dva kruga, od kojih se najboljih 3 pesnika (onih sa najvišim rezultatom koji se dobija sabiranjem rezultata iz prva dva kruga finalne večeri)  kvalifikuju da izvedu i svoju petu pesmu. Dva rezultata iz sva tri kruga će se sabrati da bi se dobio ukupni rezultat. Pesnik sa najvišom ocenom je evropski slem šampion.

10. U slučaju izjednačenja (ako pesnici dobiju jednak broj bodova), dva poništena broja bodova tokom ocenjivanja (najviša i najmanja ocena) svih pesama koje su izveli u tom slemu (u polufinalu/ finalu) biće takođe dodata ukupnom rezultatu. da bi se dobila konačna ocena. Ako je rezultat i dalje nakon toga izjednačen, dotični pesnici mogu, u slučaju da su tokom polufinala imali jednak broj bodova, izvesti jednu od pesama koje su planirali da izvedu u finalu, ili, u slučaju da se to dogodi tokom finala, ponove jednu od pesama iz polufinala; pri čemu će oni dobiti dodatni novi rezultat tako da se može odrediti šampion.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!