Biografija izvođača – Ana Pantić

Rođena 1975. u Beogradu.

Završila Filološki fakultet u Beogradu.

U svom radu spaja ljubav prema jeziku, glumi, kreativnom izražavanju i njegovom podsticanju.

Piše poeziju, priče, dramsku formu. Crta i slika kada joj ponestanu reči. Misli konceptualno. 

Ana Pantić